Alteryx โปรแกรมที่สร้าง Self-Service Data Analytics เอง

  Alteryx เป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งมา

จากหลายแหล่งที่มา  มาวิเคราะห์ในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายด้วยเวลาอันรวดเร็ว  ช่วยในการ

ทำงานที่เคยใช้เวลานานเป็น 10-50 ชั่วโมง ลดลงมาไม่ถึงครึ่งชั่งโมงได้ทันที

      

ปัจจุบัน ข้อมูลจำนวนมากถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีใหม่ มีรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง หรืออยู่ในรูป

แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งยากมากในการนำมารวบรวมประมวลผล การใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบเดิม

ก็ต้องใช้เวลานานมากๆ  ทำให้ธุรกิจไม่สามารถตัดสินใจที่จะละทิ้ง หรือขยายบางส่วนของธุรกิจ

ออกไป จึงทำให้ธุรกิจเสียโอกาสไปทั้งในด้านบวก และด้านลบ 


         ปัญหาสำคัญคือ นักวิเคราะห์ข้อมูลมักจะต้องพึ่งพาฝ่ายอื่นๆ ในองค์กร ในด้านการจัดการข้อมูล ทำให้กว่าจะได้ข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์

 ก็จะยิ่งล่าช้า หรือบางครั้งผลการวิเคราะห์ที่ได้รับก็ไม่เป็นที่พอใจ ทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาที่ทำก็ใช้เวลาไปเยอะมาก     

       ทำไมต้อง Alteryx ?

         ธุรกิจทุกขนาดตระหนักถึงศักยภาพความยิ่งใหญ่ของข้อมูล  แต่การที่ต้องสู้กับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถจะจัดการ

เปลี่ยนแปลงแผนงานต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  ทำให้ธรุกิจของเขาชะลอตัวลง ขณะนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่ในส่วนของหน่วยงานที่มีสายงาน

ทางด้าน ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ต้องมาใช้ Excel และ Solution อื่น ๆ ที่ไม่ได้รองรับกับข้อมูลแบบ Big data แถมยังต้องเหนื่อยกับการ

พึ่งพาข้อมูลจากฝ่ายอื่น และพี่งพาเจ้าหน้าที่ด้านไอทีในการผสมผสานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการ

         ดังนั้น ถ้าคุณใช้ Alteryx คุณจะ . . . . 

     1. สามารถใส่ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในมือ เพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกวัน ไม่ต้องกังวลกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

     2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เองด้วย work file ที่ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

     3. สามารถผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่งโดยใช้เครื่องมือลากและวาง โดยไม่ต้องเขียนโค๊ด

     4. สามารถตอบบคำถามเร่งด่วนในเชิงวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะได้โอกาส หรือแก้ไขกระบวนการก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา

        ของธุรกิจคุณ

     5. สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า หรือแนวโน้มทางการตลาดของคุณ ปิดโอกาส " ความเสี่ยง " ได้มากที่สุด

     6. สามารถเข้าถึงใจลูกค้าของคุณอย่างลึกซึ้ง เกิดการสร้างความรู้สึกภักดีต่อสินค้า และองค์กรของคุณได้ต่อไป

 

    Alteryx ทำงานอย่างไร                                                                

Visitors: 122,051