จอรับภาพ Vertex

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000 และ Anit Rab ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า CE  มีให้เลือกดังนี้

1. แบบมือดึง (Wall Screen) ติดตั้งกับผนัง / เพดานได้

2. แบบไฟฟ้า (motorized screen) 

3. แบบตั้งพื้น ( Floor Screen ) สามารถม้วนเก็บในกระบอก พร้อมหูห้ิ้ว พกพาสะดวก

4. แบบขาตั้ง ( Tripod Screen ) ชนิดสามขา เป็นโลหะล๊อกความสูงได้ตามต้องการ

5. แบบ Easy fold มีเนื้อจอตึงเรียบที่สุด ฉายภาพได้ทัี้งหน้า และหลัง  • gygar logo.jpg
    จอรับภาพ GYGAR มีให้เหลือใช้ตามต้องการ 4 แบบ ดังนี้ 1. manual screen จอรับภาพแบบมือดึง ใช้แขวนผนัง/ เพดานได้ 2. motorized screen ควบคุมการขึ้นลง และม้วนเก็บด้วยระบบ มอเตอร์ไฟฟ้า ใ...
Visitors: 126,188