Kaspersky Anit-Virus

      ปัจจุบันการใช้งานอินเตอร์เน็ต  การส่ง email ถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การสื่อสาร การส่งข้อมูลเพื่องานประชาสัมพันธ์ งานสังคม ต่าง ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องป้องกันข้อมูลไม่ให้สูญหาย  เพราะนั่นอาจหมายถึงความผิดพลาดในการทำงานครั้งสำคัญของเราก็ได้  เราจึงควรมีเครื่องมือที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่า สามารถรับมือกับภัยอันตรายเหล่านี้ได้

      ไวรัส เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่ง ที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ และถ้าสามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ได้ ด้วยการนำเอา flash drive copy ข้อมูลจากเครื่องที่มีไวรัส  ไปยังอีกเครื่องนึงได้ หรืออาจผ่านระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันอยู่

  Kaspersky เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีคนนิยม download มาใช้มากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง แล้วคุณละลองหรือยัง !!

 

 • Total Security 2020

  1 PC / 1 Year . . . . . . . . . @ 990.-

  3 PC / 1 Year . . . . . . . . . @ 1,890.-
 • Internet Security 2020

  1 PC / 1 Year . . . . . . . . . @ 890.-

  3 PC / 1 Year . . . . . . . . . @ 1,780.-
 • Anti-Virus 2020

  1 PC / 1 Year . . . . . . . . . @ 642.-

  3 PC / 1 Year . . . . . . . . . @ 1,380.-
 • Small Office Security

  5 PC / 1 Svr. . . . . . @ 8,000.-
  10 PC / 1 Svr. . . . . @ 9,900.-
  15 PC / 1 Svr. . . . . @ 15,500.-
  20 PC / 1 Svr. . . . . @ 20,300.-
  25 PC / 1 Svr. . . . . @ 24,600.-
Visitors: 126,188