Gygar Motor 180"

Motor Screen 180" มี remote (4:3)

-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.

- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

- เนื้อจอสีขาวทำจาก Fiber glass ด้านหลังเคลือบสีดำ มีขอบสีดำโดยรอบ

- สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่ง และหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นสุด-ลงสุด

- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดผนัง หรือแขวนเพดานได้

- มีีรีโมทควบคุมให้เลือกทั้งแบบมีสายและไร้สาย ง่ายต่อการติดตั้ง

฿27,500
จำนวน:

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 84" x 84" มี remote (1:1)-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจาก F...
  ฿11,900

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 96" x 96" มี remote (1:1)-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจาก F...
  ฿14,900

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 100" มี remote (1:1)-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจาก Fiber ...
  ฿16,000

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 60" x 80" / 100" ไม่มี remote (1:1)-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสี...
  ฿5,800

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 60"x80" / 100" มี remote (4:3)-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำ...
  ฿6,800

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 72" x 96" / 120" ไม่มี remote (1:1)-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสี...
  ฿6,400

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 72"x96" / 120" มี remote (4:3)-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำ...
  ฿6,700

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 135"-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจาก Fiber glass ด้านหลังเค...
  ฿15,000

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 8'x10' / 150" มี remote (4:3)-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจ...
  ฿15,000

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 120"x 160" / 200" มี remote-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจาก...
  ฿30,000

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 240" มี remote ,ไม่มีรอยต่อ-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจาก...
  ฿71,500

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 250" มี remote ,ไม่มีรอยต่อ-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจาก...
  ฿110,000

 • motor gygar.jpg
  Motor Screen 300" + remote,ไม่มีรอยต่อ-สามารถใช่กับไฟฟ้า AC200-240V, 50-60 Hz.- สามารถปรับความยาวของเนื้อจอ เมื่อเปิดจอสุด หรือปิดสุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน- เนื้อจอสีขาวทำจาก F...
  ฿158,000
Visitors: 126,188